Meijers Assuradeuren assuradeuren

Klachten

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u een klacht hebben over een afhandeling, of onze werkwijze in het algemeen, of over gebrekkige informatie, dan horen wij dat graag van u. Wij verzoeken u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. U kunt daarvoor dit klachtenformulier gebruiken. Wenst u meer informatie, download hier onze klachtenprocedure.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid.