Meijers Assuradeuren assuradeuren

Toezicht van AFM

Als gevolmachtigd agent voldoet Meijers Assuradeuren aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld.

Wij zijn als aangesloten instelling ingeschreven onder het AFM nummer van Meijers Assurantiën: 12011032.